Hàn Quốc đưa ra chính sách lao động thời vụ mới năm 2021

Do dịch COVID-19, nhiều người nước ngoài không thể trở về nước dù đã quá hạn lưu trú. Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người nước ngoài gia hạn lưu trú hoặc tham gia làm việc mùa vụ.

Trước đó vào ngày 15/2/2021, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố sẽ triển khai chế độ “Làm việc mùa vụ cho người nước ngoài cư trú trong nước” (국내 체류 외국인 한시적 계절근로 허용 제도).

Đối tượng áp dụng của chế độ này là hơn 79.000 người, gồm:

– Người nước ngoài đang cư trú trong nước theo visa thăm thân (방문동거, F-1)

– Người nước ngoài có visa phụ thuộc (동반자격 ,F-3)

– Hàn kiều cùng gia đình có visa du lịch kết hợp làm việc (방문취업 , H-2) đã hết thời hạn lưu trú nhưng không thể về nước do dịch COVID-19

– Người nước ngoài có tư cách visa lao động phổ thông (비전문취업, E-9).

Người nước ngoài nào được chính quyền các địa phương lựa chọn và được cơ quan xuất nhập cảnh cấp phép, sẽ có thể làm việc mùa vụ tối đa 13 tháng, từ ngày 2/3/2021 tới 31/3/2022.

Những Hàn kiều và người nước ngoài từng làm việc mùa vụ trên 90 ngày sẽ được đơn giản hóa quy trình, miễn tiền phí, thêm điểm thưởng khi tái nhập cảnh hoặc thay đổi tư cách cư trú.

Khi tham gia lao động mùa vụ, người nước ngoài được đảm bảo được chi trả bằng hoặc trên lương tối thiểu, được đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động (산업재해보험)

Thời gian đăng ký lao động thời vụ: Từ ngày 2/3/2021 ~ 28/2/2022

Phương pháp đăng ký: Tham khảo danh sách các địa điểm nhận lao động thời vụ rồi đăng ký bằng 1 trong 3 cách sau:

1.Đăng ký tại website EPS

2.Đến Cơ quan bộ lao động địa phương

3.Gửi Fax hoặc Email có scan hồ sơ cá nhân, đơn đăng ký có điền nguyện vọng 3 nơi làm việc, thời gian làm việc.

Tải đơn đăng ký và tham khảo danh sách các địa điểm nhận lao động Tại đây.

Tin Liên Quan