Tổng hợp 91 ngữ pháp Tiếng Hàn sơ cấp (Phần 3)

TỔNG HỢP 91 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP (PHẦN 2)

Du học Toàn cầu PT SUN đã tổng hợp 91 ngữ pháp sơ cấp (phần 1)  và  (phần 2) với 60 điểm ngữ pháp ban đầu làm nền tảng. Tiếp tục với phần 3, PT SUN gửi bạn 46 điểm ngữ pháp tiếp theo, nâng cao hơn so với phần trước.

61. A + /ㄴ데: Tương tự V + 는데

– Từ nối 은/ㄴ데 đứng sau tính từ để nối 2 mệnh đề với nhau
– Mệnh đề trước làm tiền đề cho mệnh đề sau xảy ra, có thể là sự đối lập, nguyên nhân kết quả…
– Dịch là “Nhưng”, “mà”, “vì”… tuỳ ngữ cảnh
– Tương tự “That” trong tiếng Anh
– Tính từ có phụ âm cuối + 은데, tính từ không có phụ âm cuối + ㄴ데

Ví dụ:
+ 날씨가 추운데 코트를 입으세요-> Trời lạnh đó mặc áo khoác vào
+ 김치는 매운데 김밥은 안 매워요 -> Kimchi thì cay nhưng Kimbap thì không cay

62. N + 인데: Tương tự V + 는데

– Từ nối 인데 đứng sau danh từ từ để nối 2 mệnh đề với nhau
– Mệnh đề trước làm tiền đề cho mệnh đề sau xảy ra, có thể là sự đối lập, nguyên nhân kết quả…
– Dịch là “Nhưng”, “mà”, “vì”… tuỳ ngữ cảnh
– Tương tự “That” trong tiếng Anh

Ví dụ:
+ 저는 베트남 사람인데 한국어를 공부해요-> Tôi là người VN và tôi học tiếng Hàn

63. A + / 같다: Chắc là, có lẽ

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả sự dự đoán của người nói về 1 sự vật sự việc nào đó
– Được dịch là “Chắc là”, “Có lẽ”

Ví dụ:

+ 그 옷이 비싼 것 같아요-> Chắc là cái áo ấy mắc tiền

64. N + 보다: So với

– 보다 đứng sau danh từ bị so sánh
– Diễn tả việc chủ thể bị so sánh với
– Được dịch là “So với”, “hơn”
Ví dụ:
+ 언니는 동생보다 더 예뻐요-> Chị thì xinh hơn em
+ 한국어가 영어보다 어려워요 -> Tiếng anh khó hơn tiếng hàn

65. A/V + //였으면 좋겠다: Nếu … thì tốt quá

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả mong muốn, nguyện vọng giả định của người nói.
– Tương tự If loại 2 trong tiếng Anh
– Dịch là “Nếu…thì tốt quá”, “Ước gì”

Ví dụ:

+ 돈이 많았으면 좋겠어요-> Nếu tôi nhiều tiền thì tốt quá (Ước gì có nhiều tiền)
+ 이번 저 회사에 취직할 수 있었으면 좋겠어요 -> Ước gì lần này tôi có thể xin được vào công ty đó

66. A/V + ()니까: Vì…nên…

– Ngữ pháp liên kết nguyên nhân và kết quả, mệnh đề trước là nguyên nhân, mệnh đề sau là kết quả
– Mệnh đề sau không dùng dưới dạng rủ rê, mệnh lệnh, nhờ vả, rủ rê

Ví dụ:
+ 지금 할 일이 없으니까 심심해요-> Bây giờ tôi không có gì làm nên thấy chán quá
+ 저 식당은 문 닫았으니까 우리는 다른 식당에 갔어요 -> Nhà hàng đó đóng cửa nên chúng tôi đã đi nhà hàng khác

67. V + 고나서: Rồi

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 hành động liên tiếp
– Phía trước 고나서 là hành động diễn ra trước, sau 고나서 là hành động diễn ra sau
– Được dịch là “Rồi”

Ví dụ:

+ 생각해 보고 나서 연락해 줄게요-> Tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi liên lạc lại cho

68. N + ()라서: Vì là….nên

– Ngữ pháp nguyên nhân tường thuật
– Đứng sau danh từ
– Là cách viết tắt của (이)라고 해서
– Được dịch là “Vì là…nên…”, “Bởi vì là…”

Ví dụ:

+ 퇴근 시간이라서 길이 복잡해요-> Vì là giờ tan tầm nên đường phố phức tạp

69. V + () 되다: Nếu … là được

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả điều kiện xảy ra
– Được dịch là “Nếu…là được”, “Cứ…là được”
Ví dụ:
+ 여기에서 오른쪽으로 가면 돼요-> Từ đây cứ quẹo phải là được

70. V + () 되다: Nếu … thì không được (khuyên nhủ)

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả điều kiện xảy ra
– Được dịch là “Nếu…là không được”, “…là không được được”
Ví dụ:

매일 늦게 자면 안 돼요-> Nếu ngày nào cũng ngủ trễ là không được

71. V + 는지 알다/모르다: Biết là…/Không biết là …. (mệnh đề)

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả việc người nói biết hay không biết 1 sự việc nào đó
– Mệnh đề trước 는지 알다/모르다 thường có từ để hỏi: 누구 (Ai), 어디 (Ở đâu), (어떻게)…

Ví dụ:
– 지금 어떻게 하는지 알아요-> Bây giờ tôi biết phải làm sao rồi
– 민수 씨는 지금 잘 사는지 모르겠어요 -> Tôi ko biết là Minsu có sống tốt không nữa.

72. V + ()려면: Nếu muốn … thì

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề
– Mệnh đề phía trước là mong muốn, mệnh đề sau là hành động
– Được dịch là “Nếu muốn…thì…”

Ví dụ

– 한국에 유학가려면 열심히 공부해야 돼요-> Nếu muốn đi du học HQ thì phải học hành chăm chỉ

73. V+ 다가: Đang…thì…

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề
– Diễn tả mệnh đề phía trước đang diễn ra thì có mệnh đề phía sau chen ngang
– Được dịch là “Đang…thì…”

Ví dụ: 

– 어제 티피를 보다가 엄마가 왔어요-> Hôm qua tôi đang xem TV thì mẹ về nhà

74. N + 때문에: Bởi vì

V/A +기때문에: Bởi vì

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề
– Mệnh đề phía trước là nguyên nhân, mệnh đều sau là kết quả và mệnh đề sau không được dùng rủ rê, mệnh lệnh
Ví dụ:

+ 비때문에 학교에 못 갔어요 -> vì mưa nên tôi không đi học được

+ 비가 오기 때문에 학교에 못 갔어요 -> vì mưa nên tôi không đi học được

75. V + //여버리다: … mất rồi

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả việc gì đã hoàn toàn kết thúc
– Có cảm giác người nói cảm thấy trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hoặc cảm giác buồn vì đà làm điều đó
– Được dịch là “Mất rồi”

Ví dụ:

+ 제가 잊어 버렸어요-> Tôi lỡ quên mất rồi
+ 난 널 보내버렸어 -> Anh phải để em đi rồi

76. V + / : Khi…

– 을/ㄹ때 đứng sau động từ
– Diễn tả về 1 khoảng thời gian khi việc gì đó xảy ra
– Được dịch là “Khi”
Ví dụ:
+ 공부할때 질문이 있으면 물어 보세요-> Khi học có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhé

77. N + 는데요 & A+ /ㄴ데요 & N + 인데요: kết thúc câu, nhấn mạnh

– 데요 là đuôi câu kết thúc nhấn mạnh.
– Diễn tả sự mong chờ của người nói, mong người nghe sẽ hồi đáp
Vi dụ:
+ 여보세요. 저는 민수인데요-> Alo. Tôi là Minsu nè.
+ 그집이 너무 예쁜데요 -> Cái nhà đó đẹp quá đi

78. V+ 중이다: Đang…

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả việc gì đó đang diễn ra ở ngay thời điểm hiện tại
– Được dịch là “Đang”

Ví dụ: 
+ 지금 운전하는 중입니다-> Tôi đang (trong lúc) lái xe

79. A + /ㄴ가요? Đuôi kết thúc nhẹ nhàng, tự nhiên

– Đuôi câu nghi vấn
– Kết thúc câu 1 cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thân thiện nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng với người nghe

Ví dụ:
+ 이 옷이 예쁜가요? -> Cái áo này đẹp đúng không?

80. V + 나요? Đuôi kết thúc nhẹ nhàng tự nhiên

– Đuôi câu nghi vấn
– Kết thúc câu 1 cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thân thiện nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng với người nghe

Ví dụ:

+ 밥을 먹나요? -> Thếbạn đã ăn cơm chưa?

81. N + 인가요? Tương tự A + /ㄴ가요?

– Đuôi câu nghi vấn
– Kết thúc câu 1 cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thân thiện nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng với người nghe

Ví dụ:

+ 학생인가요? -> Bạn là học sinh đúng không ha?

82. N + 밖에: Ngoài ra + phủ định (chỉ)

– 밖에 đứng sau danh từ, sau 밖에 là phủ định (안: Không, 없다: Không có…)
– Diễn tả việc ngoài N ra thì ko có phương án tốt hơn
– Có thể dịch là “Ngoài…ra thì không” hoặc “Chí…”

Ví dụ:
+ 당신 밖에 없어요-> Anh không có gì ngoài em = anh chỉ có mình em

+ 맥주 한병 밖에 못 먹어요-> Tôi không thể uống nhiều hơn 1 chai bia = tôi chỉ uống được 1 chai bia

83. V+ 되다: Được

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả việc người nào đó “được” làm 1 việc gì theo nghĩa tích cực

Ví dụ:
+ 아이돌을 만나게 됐어요-> Tôi được gặp thần tượng của mình

84. V + () 일이다: Nếu … thì lớn chuyện đó

– Đuôi câu kết thúc
– Diễn tà sự giả định về 1 việc sẽ có kết quả tiêu cực
– Được dịch là “Nếu…thì lớn chuyện đó”

Ví dụ:

+ 그렇게 하면 큰 일이다-> Nếu bạn làm như vậy là sẽ xảy ra chuyện lớn đó
+ 니가 계속 거짓말하면 큰 일이다-> Nếu bạn cứ tiếp tục nói dối sẽ lớn chuyện đó

85. V + 기로 하다: Quyết định là ...

– Đuôi câu kết thúc
– Diễn tả quyết định của người nói về 1 việc nào đó
– Được dịch là “Quyết định là”

Ví dụ:

+ 한국에 유학가기로 했어요-> Tôi đã quyết định là sẽ đi du học HQ

86. V + / 적이 있다/없다 : Đã từng/ chưa từng

– Đuôi câu khẳng định
– Diễn tả kinh nghiệm trải nghiệm về 1 việc đã làm trong quá khứ
– Được dịch là “Đã từng”
– 적이 있다 là đã từng, 적이 없다 là chưa từng

Ví dụ:
+ 한국에 간 적이 있어요: Tôi đã từng đi HQ

+ 한국에 간 적이 없어요: Tôi chưa từng đi HQ

+ 쌀국수를 먹은 적이 있어요? Bạn đã từng ăn phở chưa?

87. V + // 있다: Đang

– Đuôi câu kết thúc khẳng định
– Diễn tả 1 sự việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại
– Được dịch là “Đang”

Ví dụ:
+ 동생은 앉아 있어요: Em tôi đang ngồi

88. N(에게/한테) + S / 어울리다: Hợp với

– Ngữ pháp diễn tả 1 điều gì đó hợp với ai đó
– Được dịch là “Hợp với”
Ví dụ:

+ 손님에 이 옷이 잘 어울려요 -> Cái áo này hợp với quý khách lắm
+ 당신한테 짧은 머리가 잘 어울린다 -> Tóc ngắn hợp với bạn đó

89. V + /는다: Đuôi câu kết thúc trong văn bản

– Đuôi câu khẳng định, đứng sau động từ
– Sử dụng trong báo chí, sách vở. Không phải là ngữ pháp kính ngữ, nhưng cũng không thể hiện sự hạ thấp người đọc
– Cách dùng khác: Cách nói trống không, sử dụng với người nhỏ hơn, ngang tuổi, không kính ngữ

Ví dụ:

+ 오늘 친구를 만난다-> Hôm nay tôi gặp bạn

+ 혼자 밥을 먹는다-> Tôi ăn cơm 1 mình

90. A + : Đuôi câu kết thúc trong văn bản

– Đuôi câu khẳng định, đứng sau tính từ
– Sử dụng trong báo chí, sách vở. Không phải là ngữ pháp kính ngữ, nhưng cũng không thể hiện sự hạ thấp người đọc
– Cách dùng khác: Cách nói trống không, sử dụng với người nhỏ hơn, ngang tuổi, không kính ngữ

Ví dụ:

+ 우와! 어거 너무 맛있다-> Woa, cái này ngon quá

91. N + 이다: Đuôi câu kết thúc trong văn bản

– Đuôi câu khẳng định, đứng sau danh từ
– Sử dụng trong báo chí, sách vở. Không phải là ngữ pháp kính ngữ, nhưng cũng không thể hiện sự hạ thấp người đọc
– Cách dùng khác: Cách nói trống không, sử dụng với người nhỏ hơn, ngang tuổi, không kính ngữ
Ví dụ:

+ 그는 제 남친이다-> Anh ấy là bạn trai tôi

 

 

Tin Liên Quan